Boniteringer i sideelver i Vefsnavassdraget

Sammendrag Etter mer enn 30 år med gyro-smitte (Gyrodactylus salaris) i Vefsnavassdraget og i elvene rundt Vefsnfjorden ble parasitten utryddet gjennom en omfattende rotenonbehandling i elvene samt innsjøer i Fustavassdraget i 2011 og 2012. I 2013 startet...