Direktebilder fra overvåkingslokaliteter

Bilder u/vann: stillbilde fra undervannskamera, oppdateres én gang i timen.
Bilder o/vann: stillbilde av overvåkingslokalitet, oppdateres én gang i timen.
Stream: direkte overføring av video fra undervannskamera.
Video: 10sekunders videoklipp av passerende fiks/objekter registrert av bevegelsessensor.
Grafer: informasjon om vannføring, vanntemperatur og lufttemperatur.

Hvilke tjenester som er tilgjengelig på de ulike lokalitetene varierer. Endringer underveis i sesongen kan forekomme.

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Ranheimsvegen 281
7055 RANHEIM

Telefon

+(47) 906 27 778

Mail

post@skandnat.no