Direktebilder fra overvåkingslokaliteter

Bilder u/vann: stillbilde fra undervannskamera, oppdateres én gang i timen.
Bilder o/vann: stillbilde av overvåkingslokalitet, oppdateres én gang i timen.
Stream: direkte overføring av video fra undervannskamera.
Video: 10sekunders videoklipp av passerende fiks/objekter registrert av bevegelsessensor.
Grafer: informasjon om vannføring, vanntemperatur og lufttemperatur.

Hvilke tjenester som er tilgjengelig på de ulike lokalitetene varierer. Endringer underveis i sesongen kan forekomme.

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no