Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåking fusjonerte 1. januar 2021.

Nyere rapporter fra Ferskvannsbiologen er gjort tilgjengelig i vårt arkiv på siden publikasjoner. For rapporter produsert av Ferskvannsbiologen som ikke ligger i arkivet, ta kontakt:

Øyvind Kanstad Hanssen
oyvind.hanssen@skandnat.no
911 09 459

For informasjon kompetanse og tjenester knyttet til ferskvannsøkologiske tjenester, se siden kompetanse.

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon

+(47) 905 97 904

Mail

post@skandnat.no