Drivtelling av gytefisk i Saltdalselva høsten 2022

Drivtelling av gytefisk i Saltdalselva høsten 2022

Sammendrag Det ble gjennomført drivtelling og registrering av laks og sjøørret i Saltdalselva 5.-6. september 2022. Som flere år tidligere medførte utvasking av leire til at elvestrekningen ved og nedstrøms Nes ikke ble undersøkt, noe som bidrar til å skape stor...
Drivtelling av gytefisk i Saltdalselva høsten 2022

Drivtelling av gytefisk i Beiarelva høsten 2022

Sammendrag Det ble gjennomført drivtelling og registrering av laks og sjøørret i Beiarelva 25. oktober 2022, og sideelva Tollåga ble undersøkt 24. oktober. Natten mellom 24. og 25. oktober ble det underkjøling langs deler av hovedelva, og det ble dannet mye sarr som i...