Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks i Møre og Romsdal høsten 2019 – tiltak som følge av rømming med ukjent kilde, samt etter rømming fra lokalitetene Voldnes og Rønstad, tilhørende Mowi AS

Sammendrag I slutten av september varslet Mowi AS om mulig rømming fra to lokaliteter, Voldnes og Rønstad i sørlige del av Møre og Romsdal. Ved opptelling konstaterte Mowi AS at 2.100 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 1,9 kg hadde rømt fra lokaliteten Voldnes,...