Drivtelling av gytefisk i Beiarelva høsten 2022

Drivtelling av gytefisk i Beiarelva høsten 2022

Sammendrag Det ble gjennomført drivtelling og registrering av laks og sjøørret i Beiarelva 25. oktober 2022, og sideelva Tollåga ble undersøkt 24. oktober. Natten mellom 24. og 25. oktober ble det underkjøling langs deler av hovedelva, og det ble dannet mye sarr som i...