Sammendrag

Rapporten gir en enkel, fortløpende oversikt over hvor mange laks og sjøørreter som har passert i de fisketrappene der Skandinavisk naturovervåking analyserer videoklipp på daglig basis. Dataene i denne rapporten gir foreløpige oppvandringstall, og kvalitetssikrede tall vedrørende fiskevandring fra de enkelte fisketrappene vil bli rapportert i sin helhet etter endt oppvandringssesong.

Forfattere

Vidar Bentsen

Adresse

Skandinavisk Naturovervåking AS
Ranheimsvegen 281
7055 RANHEIM

Telefon

+(47) 906 27 778

Mail

post@skandnat.no