Sammendrag

Høsten 2020 gjennomførte vi kartlegging av innslaget av rømt oppdrettslaks og planla utfiskingstiltak i 18 elver, fra Møre og Romsdal til og med Nordland. Oppdraget ble gitt av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Vassdragene fordelte seg med 11 i Nordland, tre i Trøndelag og fire i Møre og Romsdal.

Overvåkingen, i form av drivtelling og videoovervåking i fisketrapper viste at innslaget var høyere en tiltaksgrensene på 4 % eller 10 % i fem av vassdragene. Med unntak for Kobbelvvassdraget, ble enten innslaget senket under tiltaksgrensen på 4 % eller så ble all oppdrettslaks avlivet i elvene. Gjennom utfiskingstiltak i form av undervannsjakt eller uttak i fisketrapper ble all observert rømt oppdrettslaks tatt ut i to av elvene (Forsåvassdraget og Storelva i Tosbotn) med observasjoner/registreringer av rømt oppdrettslaks. I Saltdalselva, Vefsna og i Steinsdalselva, var beregnet innslag av rømt oppdrettslaks så lavt at planlagt utfiskingsaktivitet ble redusert i omfang.

I Salsvassdraget hadde vi ikke grunnlag for å beregne innslag. I de øvrige undersøkte elvene/vassdragene var innslaget av rømt oppdrettslaks, beregnet ut fra drivtelling og videoovervåking, fra 0 til 51,4 %, og gjennomsnittlig vektet innslag var 4,8 %. Etter utfiskingstiltak ble gjennomsnittlig innslag beregnet til 0,9 %

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen / Emil Jamtfall