Sammendrag

Høsten 2012 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 18 elver/vassdrag i Nordland. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 8 av 18 elver der GBM er utarbeida. I de øvrige 10 elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 95 % til bare 13 %. I seks av de undersøkte elvene er det i tillegg til laks betydelige bestander av sjøørret.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg