Anders Lamberg /Trond Kvitvær

Skandinavisk naturovervåking (SNA) har bidratt med videoovervåking av oppvandrende fisk i fisketrappa i Jørpelandselva i de siste fem årene. I 2013 til 2015 ble resultatene fra overvåkingen rapportert som en delleveranse til UNI Research, som hadde oppdrag med å overvåke vannkjemi, bunndyr og fiskeundersøkelser i tillegg til å utføre habitatrestaurering. I 2016 overtok SNA registreringen av oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av videoovervåking i fisketrappa i Jørpelandselva. Undersøkelsene er videreført i 2017.