I årene 2013 til og med 2017 er bestandene av laks og sjøørret i Orkla overvåket ved bruk av et undervannsvideosystem plassert på Bjørsetdammen ca. 37 km oppe i vassdraget. I tillegg ble det gjennomført drivtelling av gytefisk i vassdraget, fra Bjørsetdammen og ned til Orkanger. De to overvåkingsmetodene samlet, skal derfor omfatte bestandene på hele den 92 km lange lakseførende strekningen.

Anders Lamberg / Sondre Bjørnbet / Maria Berdal / Vemund Gjertsen / Rita Strand / Øyvind Kanstad Hanssen